Reconnective Healing


De term Reconnective Healing bestaat uit twee begrippen die afzonderlijk èn samen betekenis hebben.

Reconnective is afgeleid van het Engelse Reconnection. In het Nederlands wordt daarvoor het woord Reconnectie gebruikt, dat staat voor herverbinding tussen onze basiskracht en de wereld om ons heen. Healing betekent heling of heel worden, met als gevolg terugkeer naar evenwicht. Dit is een nieuwe vorm van genezing, die het lichaam in balans laat komen door verlichting en ontspanning te geven. De duidelijk waarneembare energie blijft tot lang na de sessie in je doorwerken. Je kunt blijvend veranderen. 

Bij Reconnective Healing wordt een mens in verbinding gebracht met een energieveld (de Bron), bestaande uit een breedspectrum aan frequenties vol licht en informatie waardoor rust, verbetering van klachten en genezing kunnen ontstaan. De effectiviteit van deze energie is aangetoond door praktijkervaringen, maar ook in wetenschappelijke laboratoria. Inmiddels is een team van wetenschappers bezig deze verschijnselen te bestuderen onder het motto: Als het echt is, wordt het onthuld; als het niet echt is, zal de vergissing aan het licht komen.

 

Katalysator

Ik heb de gave gekregen om te dienen als katalysator (versterker) voor deze frequenties zodat ik de energie die jij ontvangt, kan versterken. Ik dien niet als een kanaal: zowel jij als ik krijgen tijdens een sessie energie vanuit de Bron. Dit geeft verlichting en ontspanning zodat heling rustig en op een natuurlijke wijze kan plaatsvinden in een vorm die passend is voor jou op dit moment. Je hoeft er niet in te geloven om de werking van Reconnective Healing te ervaren. Wees open en benieuwd, zonder verwachtingen en laat je verrassen!

De mens in plaats van de ziekte zien

Elke kwaal is een combinatie van lichamelijke, mentale, spirituele en emotionele factoren. In de geneeskunde wordt op basis van de meest op de voorgrond tredende symptomen een diagnose gesteld. Deze diagnose kan een zeer waardevol hulpmiddel in de reguliere geneeskunde zijn. Het komt er echter op neer dat anderen bepalen wat zij zien als jouw probleem en de oplossingen daarvoor. Daarbij bestaat het gevaar te vergeten dat wij niet degenen zijn die de genezing sturen. Een verschil met Reconnective Healing is dat zij geen kwaal ‘behandelt’, maar een mens in zijn totaliteit. Zij omvat daarom meer dan alle healingtechnieken die we al tot onze beschikking hadden.

Lees enkele ervaringen van clïenten van Praktijk Lux.